Моментален број на посетители:
461
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Исправка на оглас 21/2021
19 јули 2021
 

                       ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ                       

                  NDERMARRJA QARKULLUESE PUBLIKE

                                                      

 

                                                                    ИСПРАВКА

 

На Јавен оглас бр.21/2021, oбјавен на 07.07.2021

Се врши исправка на Јавниот оглас бр.21/2021, oбјавен на 07.07.2021 од страна на ЈСП Скопје и тоа:

-        во точка 2 наместо: ( 10 ) извршители треба да стои:  ( 15 ) извршителиво  делот НАПОМЕНА  наместо: ,,Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 18, Албанец(ка) 5, Ром(ка) 2“, треба да стои: ,,Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 21, Албанец(ка) 6, Ром(ка) 2, Турчин(ка) 1.

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.