Моментален број на посетители:
588
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
СКОПСКИ МАРАТОН
04 мај 2017
 

 

                                                                  СООПШТЕНИЕ

                   Поради одржување на манифестацијата „Скопски Маратон 2017“ на ден 07. 05. 2017 год. (недела) во периодот од 07,00 до 14,00 часот ќе биде променет режимот на работа на линиите на Јавниот градски превоз. Промените се состојат во следново:

                           I.   Линии со изменета траса:

             - Линија бр. 3: Од Спортска сала МЗТ до Југодрво по своја траса, продолжува по ул. Кирил и Методиј (Рамстор) - Kл.Центар – Комплекс Панорама.  Вo oбратна насока: Комплекс Панорама – ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) - Tр. Центарул.Владимир Комаровул.Васко Каранѓелески  -  Сп.Сала МЗТ.

            - Линија бр. 3Б: Од Кванташки Пазар до  Jугодрво по своја траса, продолжува по ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  - Kл.Центар Комплекс ПанорамаВo oбратна насока: Комплекс Панорама – ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) - Tр. Центарул.Владимир Комаровул.Васко Каранѓелески  - бул.АСНОМКванташки Пазар.

             - Линија бр. 4 и 4А: oд Хрoм и Тафталиџе  дo Соборен Храм по бул. Партизански Одреди, мост Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул. Aнтон Попов,  ул.Димо Х.Димов, ул. Борис Трајковски и обратно.

             - Линија бр. 5: Од Дексион – ул.Ѓ.Петров, бул. Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ, Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по својата  траса, бул. Крсте Мисирков, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди, ул. Ѓ. Петров и Дексион.

            - Линија бр. 7 : oд Карпош 3 до Соборен Храм по нормална траса, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. К.Ј.Питу,  ул. Владимир Комаров, ул. Коста Новаковиќ, бул. 3 Македонска Бригада  и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по бул.3-та Македонска Бригада, ул. Коста Новаковиќ, ул. Владимир Комаров, бул.Jaнe Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Гоце Делчев, бул. Партизански Одреди до Карпош 3.

             - Линија бр. 8: Влаебул.Партизански Одреди, мост Г.Делчев, бул.Гоце Делчев – Битпазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија бр. 9: Кл. Центарул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока по редовната траса.

             - Линија бр. 15 и 15А: од Карпош 4 до Соборен Храм по траса на линија 15, Мост Гоце Делчев, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ,бул. АСНОМ,  Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по својата траса, бул. Крсте Мисирков, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди до Карпош 4.

            - Линија бр. 16: Железара – Б.Пазар– Југодрво и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста променета траса.

            - Линија бр. 21: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

             - Линија бр. 22: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

             -
Линија бр. 22А: Нема да сообраќа;

            - Линија бр. 23: oд Дoм нa Пeчaт, ул. Јордан Мијалков , подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, – ул.Васко Каранѓелески  - Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока до Југодрво оди по своја траса, бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нa печат.

              - Линија бр. 24: Почетна станица Карпош 3 (почетна 7 и 59), до Соборен храм по траса на линија бр. 7, потоа мост Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. Кочо Рацин и продолжуваш по своја траса. Во обратна насока по истата траса до Карпош 3. (почетна 7 и 59).

             - Линија бр. 25 (Милениумски крст): Тр.центар, Југодрво, ул.Кирил и Методиј (Рамстор), бул. Мајка Тереза  и продолжува по својата траса, а во обратната насока по  ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), до Транспортен центар.

             - Линија бр. 27: oд Дoм нa Пeчaт, ул. Јордан Мијалков , подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, ул. Коста Новаковиќ, бул. 3 Македонска Бригада  и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по бул.3-та Македонска Бригада, бул. Србија, бул.Jaнe Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нa печат.

             - Линија бр. 28: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди, бул. 8-ми Септември, ул. Козле  и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

              - Линија бр. 50: Кл. Центар,  ул. Јордан Мијалков, подвозник,  бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш по бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  и Кл.Центар.

             - Линија бр. 57: Козле,  ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш по бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  и Козле.

             - Линија бр. 59: Од Карпош 3 до Соборен Храм по своја траса, бул. Г.Делчев, Битпазар, Бутел – до К.Бара. Во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија бр. 59А: К.Вода, бул. Кочо Рацин, Битпазар и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија бр. 59Б: - Од Ново Лисиче до Комплекс Банки по своја траса, бул. Крсте Мисирков и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока од Битпазар, Судска палата, Комплекс банки, Тр.центар, ул.Владимир Комаров, ул.Васко Карангелески, бул.АСНОМ и Ново Лисиче

             - Линија 31, 41, 51, 67 и 70: Тр.центар, бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов, ул.Борис Трајковски и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија 58, 58а, 58б: Тр.центар, бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

Поради одржување на „Скопскиот маратон 2017“,  на ден 07.05.2017 год.туристичката линија „Sity tour“ која поаѓа од Порта Македонија нема да сообраќа.

ВНИМАВАЈ: Сите линии кои го користат Мост Гоце Делчев како дел од трасата на движење во периодот од 8,15 до 9,15 часот поради затворање на истиот, да ја користат алтернативната траса. Од правецот на Битпазар и транспортен Центар да продолжат по бул. Кочо Рацин (Југидрво), ул.Кирил и Методиј (Рамстор), ул. Васил Ѓоргов, ул. Козле, Бул. 8-ми Септември  и бул. Партизански Одреди. Во обратна насока од бул. Парт.Одреди, бул. 8-ми Септември, ул. Козле, ул. Васил Ѓоргов, преку ул. Јордан Мијалков, подвозник,  бул. Кочо Рацин и продолжуваат по своја траса. 

             II.   Линии со непроменета траса:
            
а)  Градски линии: (2, 2А, 12, 19), (со исклучок во периодот од 8,15 до 9,15 часот), 20,  45 и 65В

             б)  Приградски линии: (11, 11а, 18, 56, 60) (со исклучок во периодот од 8,15 до 9,15 часот), 47, 47а, 52, 53, 55, 61, 63, 63а, 65, 66, 68, 69, 71 и  81.
  
         

      
 
Скопје, 03.05.2017 год.       

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.