Моментален број на посетители:
369
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ВОЗЕН РЕД ЗА 1 ЈАНУАРИ 2019 год.
31 декември 2018
 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

 

                    За работата на ЈСП-Скопје и приватни превозници на ден 01.01.2019 год.

                    На ден 01.01.2019 год.( вторник) ЈСП Скопје и приватни превозници започнуваат со работа подоцна за разлика од обичните празници заради намалената потреба од патувања. Вклучувањето на линиите (првите поаѓања) на овој ден ќе биде по неделен возен ред по следниов редослед:
              
Градски линии:
            
           1.Линија бр. 2: - Од Автокоманда: 7,05; 7,55;  8,35; 8,55; 9,35; 10,15; 10,35; 11,15...., 
                          - Од с.Сарај   7,10; 7,50; 8,40; 9,25; 9,45; 10,25; 11,05; 11,25 .... 

           2.Линија бр. 2А: - Од Железара: 11,31; 13,11...., 
                           - Од с.Сарај   12,25; 14,05 ....  

            3.Линија бр. 3: Се вклучува по празничен возен ред во 9,45 часот од МЗТ.

                 3Б : Се вклучува по празничен возен ред во 8,45 часот од Кв. Пазар.

     

 4.Линија бр. 4: Започнува со работа од 11,40 часот од 11 Октомври и 11,40 од Хром.


            5.Линија бр. 5: Од Ново Лисиче: 6,43; 7,01; 7,19; 7,37; 7,55; 8,13; 8,31; 8,49;        9,07; 9,25; 9,43; 10,01;10,19; 10,37 ...                                          
                    Од Дексион: 6,43; 7,01; 7,19; 7,37; 7,55; 8,13; 8,31; 8,49; 9,07; 9,25; 9,43; 10,01; 10,19; 10,37 .....


           6. Линија бр. 7 : Од Г.Лисиче: 7,45; 8,41; 9,14; 10,05; 10,33; 11,01; 11,32...
                     Од Карпош: 7,59; 8,27; 9,20; 9,51; 10,50 ...
           7. Линија бр. 8: Започнува со работа во од Влае: 11,00; 11,40;12,20; 13,00;13,40, 14,20;,,,,,,,                                                    
                     од Љуботенски пат : 11,40 ; 12,20;13,00; 13,40;14,20; 15,00....

 Линија бр.9: Од Кл.Центар: 7,03; 7,38; 8,13; 8,48 .............
                     Од Станица Север: 7,03; 7,38; 8,13; 8,48......... 
  9.Линија бр. 12П: Од Шишево: 7,35; 8,25, 9,15 ...
                            Од Саем: 7,35; 8,25; 9,15...
 10. Линија бр. 15: Од Ново Лисиче: 6,38; 8,03; 9,20; 10,43 ...
                            Од Карпош 4: 7,23; 8,44; 10,04 ...
 11.Линија бр. 15А: Од Ново Лисиче: 7,26; 8,54; 10,13; 11,37 ...
                             Од Карпош 4: 6.45; 8,06; 9,30; 10,55 ...
 12. Линија бр. 16: Од Железара: 7,05; 8,20; 9,30; 10,34; 11,35......
                            Од Пржино: 7,45; 8,55; 10,04; 11,05; 12,12 ....

 13. Линија бр.19: Од Карпош 4: 7,40; 9,20; 11,00 .............
                       Од Ш.Оризари: 8,30; 10,10; 11,50 ..........
 14. Линија бр.20 П: Од Тр.Центар: 7,40; 9,00; 10,20;  .............
         Од Ш.Оризари: 7,40; 9,00; 10,20..........
 15. Линија бр. 21. Од Транспортен центар во 11,15 ... ; од Бардовци во 12,05....
 16. Линија бр. 22. Од  Транспортен центар: 7,45; 8,25; 9,259,55; 10,05  ,....
        Од Лепенец: 7,35; 8,35; 9,15; 9,35; 10,15; 10,55  ...        

 17. Линија бр 22а: работи нормално по празничен распоред Од Лепенец: 8,50
 18.Линија бр. 23: Од Ченто: 7,00; 8,40; 9,30 ...
                               Од Дом на Печат: 7,00; 8,40; 9,30 ...
 19. Линија бр. 24: Од Тафталиџе: 8,10; 9,30; 10,30; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10 ...
                               Од Припор: 8,50; 10,10; 10,30;10,50 (од играл.);  11,30; 11,50...
 20. Линија бр. 25: Од Тр.Центар: 9,00;10,20;11,20; 12,20; ...
                               Од Средно Водно: 9,40; 11,40;12,40 ......
 21. Линија бр. 25А: Од Стара Ж.Станица: 10,30; 11,00; 11,30 .............
                          Од Средно Водно: 11,00; 11,30; 12,00 .........
 22.Линија бр.25Б: Од Дом на Печат: 10,45; 11,15; 11,45 ...............
                          Од Средно Водно: 11,15; 11,45; 12,15 ........... 
 23. Линијабр.27 :    Од Дом на печат: 12,05; 13,25...   од Вардарска; 12,45; 14,05 ,,,,,,
 24. Линија бр. 28 Од Тафталиџе 2: 12,00; 13,00; 14,00 и 15,00 
                               Од Македонско Село: 12,30; 13,30; 14,30 и 15,30
 25. Линија бр. 41:  Од Транспортен центар: 7,27; 7,53; 8,45; 9,12; 9,32;10,12; 10,32.....
                               Од Типо: 7,14; 8,06; 8,32; 8,52; 9,32; 9,52; 10,12; 10,52;....
 26. Линија бр. 45 П:  Од Транспортен центар: 11,40 12,00; 12,20; 12,40.....
                               Од Ченто: 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40 ;....
 27. Линија бр. 50: Од Хиподром: 7,08; 7,56; 8,20; 9,08; 9,32; 10,20; 10,44.....
                       Од Болница: 7,44; 8,32; 8,56; 9,44, 10,08; 10,56; 11,20 ....
 28. Линија бр. 57: Од Козле: 7,32; 8,06; 8,23; 9,14; 9,48; 10,05;.....
                               Од Радишани: 7,15; 7,32; 8,23; 8,57; 9,14; 10,05; 10,39; 10,56;......
 29. Линија бр. 59: Со работа почнува во 10,50 од Карпош;
 30. Линија бр. 65В: Од Транспортен центар: 8,13; 9,33; 10,53; 11,20 ....
                                 Од Стајковци: 7,33; 8,53; 10,13; 11,33 ..
 Приградски линии:

1.Линија бр. 11 П: Почнува со работа во 7.30 од Тр. центар

2.Линија бр. 11аП: Почнува со работа во 7.00 од Свиларе
           3.  Линија бр. 18: Почнува со работа во 13.25 од Тр. центар.
           4. Линија бр. 31: Почнува со работа во 12.15 од Тр. центар.
           5. Линија бр. 32: Почнува со работа во 15.05 од Тр. центар.
           6. Линија бр. 47: Почнува со работа во 10.40 од Тр. центар.
           7.  Линија бр. 47аП: Почнува со работа во 7.15 од Љуботен.
           8. Линија бр. 51: Почнува со работа во 12.05 од Тр. центар.

9. Линија бр. 52: Почнува со работа во 10.20 од Тр. центар.

10. Линија бр. 53: Поаѓа во 7,20 и 10,00 од К.Бања, и  8.45 и 10,00 од Тр. центар.
11.Линија бр. 55: Поаѓа во 8,05 од Арачиново.
12. Линија бр. 56: Почнува со работа во 10.00 од Тр. центар.
13. Линија бр. 58: Поаѓа во 7,10; 9,00; 11,00 од Тр.центар, а во 8,00  и 10,00 од Св.Петка,         
14. Линија бр. 60: Почнува со работа во 12.10 од Тр. центар.
15. Линија бр. 61: Почнува со работа во 6.45 од Тр. Центар и 7,40 од Побожје.
16. Линија бр. 63: Почнува со работа во 8.20 од Тр. центар. И 8,20 од Мралино

17, Линија бр. 63а: Почнува со работа во 14.00 од Тр. центар
18. Линија бр. 164: Почнува со работа во 11.20 од Волково.
19. Линија бр. 65: Почнува со работа во 7.10 од Тр. центар.
20. Линија бр. 66: Почнува со работа во 7.10 од Тр. центар.
21. Линија бр. 67: Почнува со работа во 7.50 од Тр. центар.
22. Линија бр. 68: Почнува со работа во 10.20 од Тр. центар.
23. Линија бр. 70: Почнува со работа во 10.45 од Тр. центар.
24. Линија бр. 71: Почнува со работа во 12.50 од Тр. центар.
25. Линија бр. 74: Почнува со работа во 12.30 од Драчево
26. Линија бр. 81: Почнува со работа во 11.40 од Тр. центар


НАПОМЕНА:  После наведените термини, важи возниот ред за недела и државни празници.

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.