Моментален број на посетители:
82
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ЈСП СКОПЈЕ - СКРАТЕНИ ЛИНИИ
 
За детален преглед на скратените линии на ЈСП СКОПЈЕ, изберете дали сакате да го прегледате скратувањето на градски или приградски линии.
 
  • Градски линии
  • Приградски линии
Градски линии кои се скратени или не сообраќаат
 

 

                                                           РЕЛАЦИИ НА ГРАДСКИ ЛИНИИ

---------------------------------------------------------

Лин.бр.

Релација

  Смена / Забелешка

2

с.Сарај-Автокоманда

 

с.Сарај-нас.Железара

 

3

Панорама - СП.Сала МЗТ

 

Панорама ЕТУЦ М.Пупин

 

3б

ПанорамаКванташки пазар

 

4

11 Октомври-нас.Хром

 

Нас. Усје – Тафталиџе  

 

5

Ново Лисиче- Дексион

 

Дексион-Клинички центар

 

7

Горно Лисиче-Карпош 3

 

8

Нас.Влае-Љуботенски пат

 

9

Скопје север-Кл.центар

 

12

Шишево - Скопски саем

 

13

Кисела Вода-нас.Железара

 

15

Ново Лисиче-Карпош 4

 

15а

Ново Лисиче-Карпош 4

 

16

Нас.Пржино-нас.Железара

 

17

Нас.Остров.-Музеј на совр. уметност

 

19

Шуто Оризари-Карпош 4

 

20

Транспортен Центар-Шуто Оризари

 

21

Тр.центар-с.Бардовци (Конак)

 

21а

Тр.центарс.Бардовци (Конак)

 

21б

Тр.центарБолница Бардовци

 

22

Тр.центар-(Волково) Лепенец

 

22а

Клинички Центар-(Волково )Лепенец

 

23

Дом на печат-Ченто(Синѓилиќ)

 

24

Кисела Вода – Тафталиџе 2

 

24

Кисела Вода (Припор) – Тафталиџе 2

 

24

Кисела Вода (Игралиште)-Тафталиџе

 

25

Транспортен Центарсредно Водно

 

25а

Стара Железничка-средно Водно

 

25б

Дом на печат- средно Водно

 

26

Нас.Железара Карпош 3

 

27

Нас.вардарска Дом на печат

 

28

Тафталиџе 2 Македонско село

 

35

Ново Лисиче- Скопје север

 

41

Транс. Центар Драчево (ИГМ Типо)

 

41а

Клинички центар – с.Драчево

 

42

С.Драчево-нас.Железара

 

43

Дом на печат-Јужно моравски бригад

 

45

Транс. ЦентарЧенто(Сингелиќ)

 

50

Хиподром-Клинички Центар

 

57

Козле-Радишани

 

57а

С.Радишани-Дом на печат

 

59

Карпош 3 – Гр.Бутел-Кучевишка бара

 

59а

Ново Лисиче – Гробишта Бутел

 

59б

Кисела Вода -  Гробишта Бутел

 

65в

Тр.центарс.Стајковци (Брњ. пат)

 

65в

Тр.центарс.Инџиково

 

73

Скопски саем – нас.Усје

 

100

Н.Лисиче - СЦ Борис Трајковски

Линија која сообраќа по барање

200

Дексион - СЦ Борис Трајковски

Линија која сообраќа по барање

Бел.94

Порта Македонија (CITY TOUR)

Не сообраќа

 

Приградски линии кои се скратени или не сообраќаат
 

 

РЕЛАЦИИ НА ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ      

---------------------------------------------------------

Лин.бр.

Релација

  Смена / Забелешка

11

Тр.центар с.Рашче,Рашче извор

 

11а

Тр.центар с.Долно Свиларе

 

11а

Тр.центар с.Горно Свиларе

 

18

Тр.центар с.Визбегово

 

18a

Тр.центар с.Визбегово (Т.Поле)

 

 
 

118

Tр.центар- Визбегово инд.зона

 

31

Тр.центар с.Долно Лисиче

 

32

Тр.центарс.Љубин

 

 

33

Чатал Долно Лисиче-Дом на Печат

 

44

Дом на печат-с.Трубарево

 

47

Тр.центарс.Љубанци

 

47a

Тр.центар с.Љуботен

 

51

Тр.центарс.Студеничани

 

51а

Тр.центарс.Моране

 

52

Тр.центар с.Ржаничино

 

53

Тр.центарКатлановска бања

 

54

Тр.центарКолонија Идризово

 

55

Тр.центар с.Арачиново

 

55

Тр.центар с.Орланци

 

55а

Тр.центар с.Брањарци

 

55в

Тр.центар- с.Грушино

 

56

Тр.центар с.Бојане

 

56а

Тр.центар с.Копаница

 

58

Тр.центарс.Добри Дол

 

58а

Тр.центарс.Света Петка

 

58б

Тр.центарс.Брзовец

 

58б

Тр.центарЈаболце, Н.Брезница

 

60

Тр.центарХЕЦ Матка

 

160

Дексион – ХЕЦ Матка

 

160

Дексион – Горна матка

 

61

Тр.центар с.Побожје

 

62

Тр.центар с.Огњанци

 

162

Огњанци- Петровец

 

63

Тр.центарс.Мралино

 

63а

Тр.центар с.Ајватовци

 

63б

Тр.центар с.Марино

 

163

Општина Илинден-с.Драчево

 

64а

Тр.центарс.Никиштани

 

164

ВолковоКучково

 

164

Волково-Никиштани

 

65

Тр.центар с.Раштак

 

65а

Тр.центар с.Страчинци

 

65б

Тр.центар с.Смилковци

 

165

Црешево-Раштак

 

165

Црешево-Виниче

 

165

Црешево-Смилковци

 

165а

Брњарски пат- Црешево

 

66

Tр.центар- с.Бучинци

 

66а

Тр.центар с.Дељадровци

 

166

Дељадровци- Миладиновци

 

67

Тр.центар с.Зелениково

 

67

Тр.центар – Новосело

 

167

Зелениково-Страхојадица

 

167

Зелениково-Новосело

 

68

Тр.центар с.Сушица

 

69

Тр.центарДивље

Сезонска линија

69а

Тр.центар-Кожле,Катлановско Блаце

Сезонска линија

70

Тр.центар с.Батинци

 сообраќа од кај вториот мост во двете насоки

71

Тр.центар с.Бањани

 

74

Тр.центар с.Долно Количани

 

74

Тр.центар с.Горно Количани

 Не сообраќа, до Долно Количани

80

Тр.центар Маркова Сушица

 

80а

Тр.центар - Држилово

 

80a

Тр.центар- Патишка река

 До оревите

180

Драчево-Цветово

до крстосница кај Маркова сушица 

81

Транспортен центар- Блаце

 

 

 

 
 
 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.