Моментален број на посетители:
392
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
РАКОВОДНА СТРУКТУРА
 
Раководната структура на ЈСП СКОПЈЕ - Скопје ја сочинуваат:
 
В.Д. Директор на ЈСП СКОПЈЕ - Скопје
Александар Стојковски/ e-mail: aleksandar.stojkovski@jsp.com.mk

 

Oперативен Директор

 
Технички Директор

 
Раководител на автобаза Автокоманда
Стојче Јовановски/ e-mail: stojce@jsp.com.mk
 
Раководител на автобаза Ѓорче Петров
Пецо Гроздановски / e-mail: pecogrozdanovski
@jsp.com.mk
 
Раководител на сектор сообраќај и контрола

 
Раководител на сектор финансиско работење

 
Раководител на сектор за правни и општи работи
 Сања Гелевска Трајчевски / sanja.gelevska.trajcevski@jsp.com.mk
 
Раководител на одделение за поддршка и администрација на ИТ системи
Ненад Кузмановски / e-mail: nenad@jsp.com.mk
 
Раководител на сектор за јавни набавки
Дарко Најдоски /  e-mail: darko.najdoski@jsp.com.mk

 

Раководител на одделение  инфраструктура
Борис Ивановски /  e-mail: 
boris@jsp.com.mk
 
Раководител на сектор за продажба и маркетинг
Александар Дракулевски  e-mail: aleksandar.drakulevski@jsp.com.mk
 
 

 

 КОНТАКТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Информации од Јавен Карактер
Љубица Ангелова /  e-mail: 
ljubica.angelova@jsp.com.mk
 
Одговорно лице за односи со јавност 
Деспина Трајковска Димова/  e-mail: despina.trajkovska@jsp.com.mk и mediumi@jsp.com.mk

 

 

УПРАВЕН ОДБОР
НАДЗОРЕН ОДБОР
Име и Презиме
Функција
Име и Презиме
Функција
Горан Илијевски 
 
Претседател
Елена Тренчевска 
Претседател 
Даниел Ковачев
 
член
Даница Јованова
член 
Марјан Костадиновски
 
член
     Александар Тишовски
член 
Боби Стојановски
 
член
   Јулијана Штрковска Колариќ 
член
Благоја Грозданов
 
член

    Адмир Али

 член 
Горан Фиданоски
член

 

 
 
Емил Јанчески
член

 

 
 
Арлинда Јакупи
член

 

 
 
Шпетим Рамадани
член

 

 
 
Златко Јанковски
 член

 

 
 
Марко Димитровски
член 

 

 
 
Милан Јаниќијевиќ
 

член

   

      

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.