Моментален број на посетители:
284
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Известување
07 април 2020
 

 

ПОСЛЕДНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ во СРЕДА🚌
АВТОБУСИТЕ НЕМА ДА СООБРАЌААТ ЗА ВИКЕНД🚌

 

Почитувани корисници на јавниот превоз,
Ве информираме дека од утре, среда (08.04.2020 год) согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана за движење на сите граѓани од понеделник до петок од 16 до 5 часот наредниот ден, како и забраната за движење oд петок од 16 часот до 5 часот во понеделник, ќе има измени во возниот ред на јавниот превоз.

 

🚌Јавниот превоз нема да функционира од петок (10.04.2020 год) од 16 часот, до понеделник (13.04.2020 год) до 5 часот.

 

🚌🕔Утре, среда (8.04.2020 год), јавниот превоз ќе функционира од 5 часот, по саботен возен ред.


Исклучок се линиите 9, 19, 20 и 23 кои ќе возат по редуциран делничен возен ред.

  

ПОСЛЕДНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ во СРЕДА (8.04.2020 год):

 

ЛИНИИ  НА ЈСП СКОПЈЕ

 

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ

 

Линија 18           14.35 ч од Тр.центар     15.10 ч од Визбегово

Линија 18а        8.35 ч од Тр.центар       9.10 ч од Визбегово

Линија 118        14.05 ч од Визбегово    14.40 ч Тр.центар

Линија 31           14.20 ч од Д.Лисиче      15.05 ч од Тр.центар

Линија 32           14 ч од Љубин                 15.05 ч од Тр.центар

Линија 33           14.20 ч од Д.Лисиче      15.05 ч од Дом на печат

Линија 47           14.10 ч од Љубанци      14.20 ч од Тр.центар

Линија 51           14.15 ч од Тр.центар     14.55 ч од Студеничани

Линија 52           14.30 ч од Тр.центар     14.55 ч од Ржаничино

Линија 53           14.30 ч од Тр.центар     14.45 ч од К.Бања

Линија 56           14 ч од Тр.центар           14.10 ч од Бојане

Линија 58б        11 ч од Брзовец              14.30 ч од Тр.центар

Линија 58а        13.10 ч од Св.Петка       14.10 ч од Тр.центар

Линија 58           14.20 ч од Д.дол             15 ч од Тр.центар

Линија 60           13.50 ч од Тр.центар     14.30 ч од Матка

Линија 160        12.50 ч од Дексион        13.30 ч од Матка

Линија 61           13.50 ч од Побожје        14.45 ч од Тр.центар

Линија 62           13.25 ч од Огњанци       14.30 ч од Тр.центар

Линија 63           13.20 ч од Тр.центар     14.10 ч од Мралино

Линија 63а        14.00 ч од Тр.центар       13.10 ч од Ајватовци

Линија 164        14.30 ч од Волково        14.50 ч од Никиштани

Линија 65           13.10 ч од Раштак           14.30 ч од Тр.центар

Линија 165        15.05 ч од Брњарци       15.30 ч од Стајковци

Линија 66           13.40 ч од Тр.центар     14,45 ч од Бучинци

Линија 66а        12.40 ч од Тр.центар     14.20 ч од Дељадровци

Линија 67           14,40 ч од Тр.центар     14.50 ч од Зелениково

Линија 68           14.40 ч од Тр.центар     14.20 ч од Сушица

Линија 70           14.05 ч од Батинци        14.45 ч од Тр.центар

Линија 71           13.40 ч од Бањани         14.30 ч од Тр.центар

Линија 74           12.50 ч од Д.Количани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 180        6.30 ч од Драчево          7.05 ч од Цветово

Линија 163        13,45 ч од Драчево        14,30 ч од Илинден

  

ГРАДСКИ ЛИНИИ

 

Линија 2             14.40 ч од Автокоманда 14.40 ч од Сарај

Линија 2А          14.24 ч од Железара     13.35 ч од Сарај

Линија 3             14.30 ч од Панорама     14.20 ч од Сп.сала Јане Сандански

Линија 3Б          13.20 ч од Кв.пазар       14.10 ч од Панорама

Линија 4             15.05 ч од Хром              15,00 ч од 11 Октомври

Линија 5             15.04 ч од Н.Лисиче      14.58 ч од Дексион

Линија 7             14.59 ч од Г.Лисиче       14.50 ч од Карпош 3

Линија 8              15,00  ч од Љуботенски пат    15,00 ч од Влае

Линија 9             14.36 од Кл.центар        15.12 ч од Ск.север

Линија 13           14.40 ч од К.Вода           14.05 ч од Железара

Линија 15           14.22 ч од Н.Лисиче      15.06 ч од Карпош 4

Линија 15А        14.44 ч од Н.Лисиче      14,00 ч од Карпош 4

Линија 16           14.43 ч од Пржино         14.50 ч од Железара

Линија 17           13.05 ч од Островска    13.45 ч од Музеј на сов.уметност

Линија 19           14.36 ч од Карпош 4      15. 03 ч од Ш.Оризари

Линија 21           14.50 ч од Тр.центар     14,00 ч од Бардовци и болница

Линија 21А        15.15 ч од Тр.центар     14.35 ч од Бардовци

Линија 22            14:42 ч од Тр.центар     14.48 ч од Лепенец

Линија 22А        13.55 ч од Кл.центар     14.44 ч од Лепенец

Линија 24           15.02 ч од Припор          15.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 27          14.45 ч од Дом на печат 14.05 ч од Вардарска

Линија 35           14.35 ч од Н.Лисиче      13.55 ч од Ст.Север

Линија 41           15,00 ч од Тр.центар           15.00 ч од Драчево Типо

Линија 41а           14,30 часот Клинички центар  14,50 Драчево

Линија 42           15.05 ч од Железара                      /

Линија 50           15,00 ч од Хиподром          15.00 ч од Кл.центар

Линија 57           15.10 ч од Радишани    14.42 ч од Козле

Линија 59           14.35 ч од К.бара           13.50 ч од Карпош

Линија 65В        15.00 ч од Тр.центар     15.08 ч од Стајковци, Бр.пат

  

ЛИНИИ НА ПРИВАТНИ ПРЕВОЗНИЦИ

 

Линија 9             15.12 ч од Кл.центар     14.54 ч од С.Север

Линија 11           14.25 ч од Тр.центар     14.25 ч од Рашче

Линија 11а        14 ч од Тр.центар           13 ч Свиларе                                  

Линија 12           14.40 ч од Шишево        15.05 ч од Ск.саем

Линија 19           14.54 ч од Карпош 4      15.03 ч од Ш.Оризари

Линија 20           15.01 ч од Тр.центар     15.01 ч од Ш.Оризари

Линија 22           15.04 ч од Тр.центар     14.59 ч од Лепенец

Линија 23           14.48 ч од Ченто             15.10 ч од Дом на печат

Линија 45           15.00 ч од Тр.центар           15.00 часот од Ченто

Линија 47а        13.30 ч од Тр.центар     14.15 ч од Љуботен

Линија 52           14,30 ч од Тр.центар     14,55 ч од Ржаничино

Линија 55           14.50 ч од Арачиново   14.50 ч од Тр.центар

Линија 61           15.30 ч од Тр.центар     14.45 ч од Побожје

Линија 63           14.10 ч од Тр.центар     14,10 ч од Мралино

Линија 73           14.20 ч од Усје                 15,00 ч од Ск.саем

 

Од четврток (9.04.2020 год), па секој работен ден сѐ до наредните измени, јавниот превоз ќе сообраќа од 5 до 9 часот и од 13 до 16 часот.

Подетално за режимот на возниот ред во посочениот термин, корисниците на јавниот превоз ќе бидат навремено информирани преку средствата за јавно информирање, како и преку веб страницата и фејсбук страницата на ЈСП Скопје.

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.