Моментален број на посетители:
545
 
 
 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје Скопје е компанија од јавен интерес на градот Скопје. Главна активност е транспорт ...
 
   
ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ...
Врз основа на член 30, 48, 49 и 50 од Законот за административни службеници, Правилникот за систематизација на работни места во Јавното сообраќајно претпријатие Скопје бр. 02-309/8од15.03.2021 година објавува:...
 
 
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
 
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
 
Зошто во автобусот на 68 апаратот не сакаше да го потврди плаќањето со телефон а...
Почитуван-а, можни се неколку причини за наведениот случај: проблем настанат од страна на мобилниот оператор...
Почитувани запишан сум на магистерски студии на УКИМ 2021 /2022 академска година...
Почитуван, не, не ги исполнувате условите за студентски бесплатен билет за бесплатно користење на јавен...
 
Кодекс на однесување на патниците:
  • да бидат информирани за понудениот сервис и расположливите билети
  • да бидат коректно третирани од персоналот
  • да поднесуваат соодветни жалби за услугите и на нив да добијат одговор во рок од 15 дена
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.